Donateurs/Sponsors


De Laornse Passion wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende donateurs. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun steun.

Fonds 1819
Missionair werk Protestantse Kerk Nederland
                         

                                      Stichting Maatschapppelijk belang Lochem
Thoma Assurantiën
Wakker Laorne

 Vermeulen Brackman Stichting

 Prins Bernhard Cultuurfonds

 Rabobank

 AB fotografie

Wij bedanken ook de volgende sponsors voor hun bijdrage:

Slootsmid
Black Night
Bakker Wijnand
Kulturhus ’t Kruispunt
Kern met Pit

AlmatAlmat

Tekenschool Erica "TekenMijJeTaal"

 Fiets4Daagse

Nieuws