Pastoraat


Naast de pastorale zorg door onze predikant en pastoraal werker hebben óók de ouderlingen de taak om te zien naar gemeenteleden uit hun wijk. Deze zorg kan zijn aandacht voor zieke en oudere mensen, maar ook gemeenteleden die behoefte hebben aan een (geloofs)gesprek. Uiteraard hebben we tevens aandacht voor de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte, trouwen en jubilea.

Contact

Wim Hakkert
06-12049077 of 0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zes ouderlingenwijken. Om te weten, met welke ouderlingen u te maken heeft, kunt u kijken naar de eerste letter van uw postcode. Deze bepaalt dus onder welke wijk u valt. De enige uitzondering hierop zijn alle bejaardenwoningen binnen Laren (‘t Ruempol, de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, Molenbeek en De Kamp). Zij vallen ongeacht de postcode onder wijk VI. In elke ouderlingenwijk zijn tevens nog twee à drie wijkmedewerkers werkzaam, om de taak van de ouderling te verlichten.

Wijk I

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter A en E

Ouderling
: Yvonne de Kruijff, 0573-401039 of 06-53843148
Wijkmedewerkers: Hiltje Aaftink-Teenstra,  06-17174017
                            Greet Wink-Wardenier, 0573-401650

Wijk II

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter B

Ouderling
: Willy van der Wal-Vrielink, 0573-401370
Wijkmedewerkers: Anneke van Dijk, 06-38975657

Wijk III

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter N of P.

Ouderling
: Rita Greben 06-23321475
Wijkmedewerkers: Dineke Stegink-Endeman, 0573-401561, links Zutphenseweg tot rechts Rengersweg
                            Nellie Sturris-Wolters, 06-13541329,
                            rechts Deventerweg tot Ooldselaan stukje Oude Deventerweg
                            Jan Wink, 0573-401650, rechts Zutphenseweg tot links Deventerweg
                            Ria Roelofsen-Hissink, 0573-401985

Wijk IV

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter C, D, R of S en 7216 PN

Ouderling
: Wim Hakkert, 0573-254293
Wijkmedewerkers: Wouter Bouwman, 0573-421332
                            Dea Dijkman-Loman, 0573-221398

Wijk V

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter T,V,W of X

Ouderling
: Gerdien Slagman-Heijink, 0573-421100 of 0638246542
Wijkmedewerkers: Jo Greutink-Nijhof, Huurne 2a 0573-402230
                            Rika Marsman-Hoentjen, 0573-402000
                            Berend Harkink,  0573-402000;

Wijk VI

De bejaardenvoorzieningen in Laren en Lochem: Gudula, Hoge Weide 't Ruempol, Talma de seniorenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, De Kamp en de Molenbeek.

Ouderling
: Riky Woestenenk - Morgenzomp, 0573-462076 of 06-13536668
Wijkmedewerkers: Jannie Temmink-Bargeman, 0573-401639
                            Gerrie Stegeman-Klein Ikink, 0573-401257
                            Johanna Koerselman - Stegeman, 0573-401476

De adressen buiten Laren

Contactpersoon: Wim Hakkert
0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Jeugdouderling

Annelien Lukassen-Heijink, 06-30344488
Gerdien Berendsen, 06-57594263

Nieuws