Pastoraat


De zorg voor elkaar is misschien wel de belangrijkste taak van onze gemeente. Daarom willen we ‘in goede tijden en slechte tijden’ aandacht hebben voor elkaar, en voor de mensen om ons heen. De pastorale zorg is een taak van de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De dominee en de pastoraal werker hebben een bijzondere taak voor de mensen die iets bijzonders te vieren hebben, of die een verlies hebben geleden. Verlies van een naaste, van werk of van een relatie brengt mensen in een tijd van rouw. Dan is het belangrijk om je gesteund en getroost te voelen, zeker door de vertegenwoordigers van de kerk.

Contact

Rita Greben
06-23321475
pastoraat@kerklaren.nl

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zes ouderlingenwijken. Om te weten, met welke ouderlingen u te maken heeft, kunt u kijken naar de eerste letter van uw postcode. Deze bepaalt dus onder welke wijk u valt. De enige uitzondering hierop zijn alle bejaardenwoningen binnen Laren (‘t Ruempol, de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, Molenbeek en De Kamp). Zij vallen ongeacht de postcode onder wijk VI. In elke ouderlingenwijk zijn tevens nog twee à drie wijkmedewerkers werkzaam, om de taak van de ouderling te verlichten.

Omdat we ons pastoraat nog met minder mensen invullen dan voorheen, hebben we de wijkindeling aangepast. Hieronder is de nieuwe wijkindeling weergegeven. Mocht iemand nog willen helpen als ouderling of wijkmedewerker, dan zou dat erg fijn zijn. Neem hiervoor contact op met Rita Greben.

Wijk I

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter A en E en bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, de Laarkamp, en ‘t Talma

Ouderling: Yvonne de Kruijff, 0573-401039 of 06-53843148

Wijkmedewerkers

 • Hiltje Aaftink-Teenstra,  06-17174017
 • Greet Wink-Wardenier, 0573-401650
 • Willemien Bielderman, 06-27420022
 • Gerrie Schutte, 0573-401970 / 06-153 770 59

Wijk II

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter B en D, ’t Ruempol en de bejaardenwoningen aan de Molenbeek en De Kamp.

Ouderling: Willy van der Wal-Vrielink, 0573-401370

Wijkmedewerkers

 • Anneke van Dijk, 06-38975657
 • Mini Bannink, 0573-431397
 • Dini Holmer, 06-47375274

Wijk III

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter N of P.

Ouderling: Rita Greben 06-23321475

Wijkmedewerkers:

 • Nellie Sturris-Wolters, 06-13541329
 • Jan Wink, 0573-401650
 • Ria Roelofsen-Hissink, 0573-401985
 • Riky Reterink  0573-401222 

Wijk IV

Deze wijk wordt tijdelijk onderverdeeld.

Wijk V

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter T,V,W of X en C, R en S

Ouderling: Gerdien Slagman-Heijink, 0573-421100 of 0638246542

Wijkmedewerkers:

 • Jo Greutink-Nijhof, Huurne 2a 0573-402230
 • Dea Dijkman-Loman, 0573-221398
 • Jenny Nieuwenhuis, 06-30563841

Wijk VI

De bejaardenvoorzieningen in Lochem:

 • Hoge Weide door Eddy Lubberding, 06-2211978
 • Gudula door Riky Reterink, 06-10744206

Wijkmedewerkers

 • Jannie Temmink-Bargeman, 0573-401639
 • Johanna Koerselman - Stegeman, 0573-401476

De adressen buiten Laren

Contactpersoon: Rita Greben
06-23321475
pastoraat@kerklaren.nl

Jeugdouderling

Annelien Lukassen-Heijink, 06-30344488
Gerdien Berendsen, 06-57594263

Nieuws