Pastoraat


De zorg voor elkaar is misschien wel de belangrijkste taak van onze gemeente. Daarom willen we ‘in goede tijden en slechte tijden’ aandacht hebben voor elkaar, en voor de mensen om ons heen. De pastorale zorg is een taak van de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De dominee en de pastoraal werker hebben een bijzondere taak voor de mensen die iets bijzonders te vieren hebben, of die een verlies hebben geleden. Verlies van een naaste, van werk of van een relatie brengt mensen in een tijd van rouw. Dan is het belangrijk om je gesteund en getroost te voelen, zeker door de vertegenwoordigers van de kerk.

Contact

Wim Hakkert
06-12049077 of 0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zes ouderlingenwijken. Om te weten, met welke ouderlingen u te maken heeft, kunt u kijken naar de eerste letter van uw postcode. Deze bepaalt dus onder welke wijk u valt. De enige uitzondering hierop zijn alle bejaardenwoningen binnen Laren (‘t Ruempol, de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, Molenbeek en De Kamp). Zij vallen ongeacht de postcode onder wijk VI. In elke ouderlingenwijk zijn tevens nog twee à drie wijkmedewerkers werkzaam, om de taak van de ouderling te verlichten.

Wijk I

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter A en E

Ouderling: Yvonne de Kruijff, 0573-401039 of 06-53843148

Wijkmedewerkers

 • Hiltje Aaftink-Teenstra,  06-17174017
 • Greet Wink-Wardenier, 0573-401650

Wijk II

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter B

Ouderling: Willy van der Wal-Vrielink, 0573-401370

Wijkmedewerkers: Anneke van Dijk, 06-38975657

Wijk III

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter N of P.

Ouderling: Rita Greben 06-23321475

Wijkmedewerkers:

 • Dineke Stegink-Endeman, 0573-401561, links Zutphenseweg tot rechts Rengersweg
 • Nellie Sturris-Wolters, 06-13541329, rechts Deventerweg tot Ooldselaan stukje Oude Deventerweg
 • Jan Wink, 0573-401650, rechts Zutphenseweg tot links Deventerweg
 • Ria Roelofsen-Hissink, 0573-401985

Wijk IV

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter C, D, R of S en 7216 PN

Ouderling: Wim Hakkert, 0573-254293

Wijkmedewerkers

 • Wouter Bouwman, 0573-421332
 • Dea Dijkman-Loman, 0573-221398

Wijk V

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter T,V,W of X

Ouderling: Gerdien Slagman-Heijink, 0573-421100 of 0638246542

Wijkmedewerkers:

 • Jo Greutink-Nijhof, Huurne 2a 0573-402230
 • Rika Marsman-Hoentjen, 0573-402000
 • Berend Harkink,  0573-402000;

Wijk VI

De bejaardenvoorzieningen in Laren en Lochem: Gudula, Hoge Weide 't Ruempol, Talma de seniorenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, De Kamp en de Molenbeek.

Ouderling: Riky Woestenenk - Morgenzomp, 0573-462076 of 06-13536668

Wijkmedewerkers

 • Jannie Temmink-Bargeman, 0573-401639
 • Gerrie Stegeman-Klein Ikink, 0573-401257
 • Johanna Koerselman - Stegeman, 0573-401476

De adressen buiten Laren

Contactpersoon: Wim Hakkert
0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Jeugdouderling

Annelien Lukassen-Heijink, 06-30344488
Gerdien Berendsen, 06-57594263

Nieuws