Pastoraat


Naast de pastorale zorg door onze predikant en pastoraal werker hebben óók de ouderlingen de taak om te zien naar gemeenteleden uit hun wijk. Deze zorg kan zijn aandacht voor zieke en oudere mensen, maar ook gemeenteleden die behoefte hebben aan een (geloofs)gesprek. Uiteraard hebben we tevens aandacht voor de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte, trouwen en jubilea.

Contact

Wim Hakkert
0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zes ouderlingenwijken. Om te weten, met welke ouderlingen u te maken heeft, kunt u kijken naar de eerste letter van uw postcode. Deze bepaalt dus onder welke wijk u valt. De enige uitzondering hierop zijn alle bejaardenwoningen binnen Laren (‘t Ruempol, de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, Molenbeek en De Kamp). Zij vallen ongeacht de postcode onder wijk VI. In elke ouderlingenwijk zijn tevens nog twee à drie wijkmedewerkers werkzaam, om de taak van de ouderling te verlichten.

Wijk I

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter A en E
Ouderling: Yvonne de Kruijff, 0573-401039
Wijkmedewerkers: Hiltje Aaftink-Teenstra (0573-431994) en Greet Wink-Wardenier (0573-401650)

Wijk II

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter B
Ouderling: Willy van der Wal-Vrielink, 0573-401370
Wijkmedewerkers: Adrie Dijkman-Menzo (0573-401938) en Riky Woestenenk-Mogezomp (0573-401261)

Wijk III

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter N of P.
Ouderling: Janna Nijenhuis-Hofstee, 0573-401349
Wijkmedewerkers: Dineke Stegink-Endeman (0573-401561), Nellie Sturris-Wolters (0573-401341), Jan Wink (0573-401650) en Ria Roelofsen-Hissink (0573-401985)

Wijk IV

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter C, D, R of S en 7216 PN
Ouderling: Wim Hakkert, 0573-254293
Wijkmedewerkers: Wouter Bouwman (0573-421332) en Dea Dijkman-Loman (0573-221398)

Wijk V

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter T,V,W of X
Ouderling: Gerdien Slagman-Heijink, 0573-421100
Wijkmedewerkers: Jo Greutink-Nijhof, Huurne 2a 0573-402230; Berend Harkink,  Kloosterweg 12 0573-402000; Rika Marsman-Hoentjen, Kloosterwerg 12 0573-402000

Wijk VI

De bejaardenvoorzieningen in Laren en Lochem: Gudula, Hoge Weide 't Ruempol, Talma de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, De Kamp en de Molenbeek.
Ouderling: Johanna Koerselman-Stegeman, 0573-401476
Wijkmedewerkers: Jannie Temmink-Bargeman (0573-401639), Gerrie Stegeman-Klein Ikink (0573-401265), Johanna Schutte-Geukes (0573-401540)

De adressen buiten Laren

Contactpersoon: Wim Hakkert
0573-254293
pastoraat@kerklaren.nl

Jeugdouderling

Monique Oudshoorn, 06-81994991 (tussen 18 en 21 uur of via WhatsApp)
Annelien Lukassen-Heijink, Zutphenseweg 27b  0630344488
jeugd.en.jongeren@kerklaren.nl

Nieuws