PGD


De letters staan voor Protestantse Gemeente Dienst en is ontstaan vanuit de diaconie.
Het doel van de PGD: aandacht en belangstelling voor de medemens te hebben. Concreet betekent dit, dat er mensen zijn die oog hebben voor mensen in hun omgeving. Een luisterend oor bieden, een wegwijzer voor hulp.

De organisatie: 6 dames vormen de PGD. Zij coördineren het werk dat de vele vrijwilligers in de wijken uitvoeren.
Zo zijn er 74 contactpersonen in laren die in hun eigen wijk contacten leggen met bijvoorbeeld een persoon of een gezin waar ziekte is, met nieuwe bewoners, met ouders van een nieuw geborene, met jubilarissen.
Verder kunnen ze een beroep doen op bezoekwerkers. Deze leggen bezoek af bij ouderen in laren.

De PGD is eigenlijk een sociaal netwerk in het dorp, gestuurd vanuit de kerk.
De aandacht van de vrijwilliger is gericht op elke " buur" of deze nu wel of niet tot de kerk behoort. Zo valt niemand " buiten de boot", we dragen als mensen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Het bestuur van de PGD bestaat uit:

  • Mevr. Janny Kroon, Laarkamp 1a, 0573 402145, voorzitter
  • Mevr. Hermien Witten, De Bakkerij 41, 0573 402072, secretaris
  • Mevr. Rieke Holstege, Westermark 73, 0573 401719, penningmeester
  • Mevr. Janny Hakkert, Westermark 69, 0573 254293, notulist
  • Mevr. Marianna Beumer, Pekkeriet 3, 0573 402369
  • Mevr. Jenny Dijkman, Langelersdijk 1a, 0573-401329

Contact

Hermien Witten
0573-402072
pgd@kerklaren.nl 

Nieuws