Gespreksgroepen


We kennen vier gespreksgroepen in Laren: Exel-Verwolde, Tussengeneratie, Dertigers en een Jonge ouders groep. De overeenkomst is dat in alle vier de groepen vragen van leven en geloof centraal staan. Ze worden begeleid door de predikant, een ouderling of de pastoraal werker. De verschillen zijn gelegen in plaats van samenkomst en leeftijd.

Een vierde gespreksgroep is de Ochtendontmoetingsgroep die eens per maand op donderdagochtend bij elkaar komt in het Kruispunt. Deze groep is meer gericht op bijbelse thema's en wordt begeleid door de predikant.

U bent van harte welkom om u bij één van deze groepen aan te sluiten. De data waarop deze gespreksgroepen worden gehouden zijn te vinden in de agenda in het kerkblad Kerkklanken.

Contact

Dertigers
Jaap Jonk
06-22646477
jaapjonk@kerklaren.nl

Jonge Ouders
Hanny Poelert-Bielderman
0573-402017

Tussengeneratie
Eddy Lubberding
0573-401994

Exel-Verwolde
Gerdien Slagman-Heijink
0573-421100

Ochtendontmoetingsgroep
Jaap Jonk
06-22646477
jaapjonk@kerklaren.nl

Nieuws