Deo Gratias


Deo Gratias is een gemengd koor, dat onder de Protestantse gemeente Laren valt. Het koor is in 1983 opgericht, als jongerenkoor van de kerk, maar is tegenwoordig een koor voor elke leeftijd. Het repertoire bestaat voornamelijk uit (lichte) geestelijke muziek. Er wordt zowel in het Nederlands gezongen als ook in het Duits en Engels, en het koor heeft ook een dialect-repertoire voor kerkdiensten.

Muziekvideo's van Deo Gratias zijn:

Optredens

Viermaal per jaar wordt medewerking verleend aan een kerkdienst in Laren; daarnaast verzorgt Deo Gratias enkele malen per jaar elders een gastoptreden en wordt samen met de andere Larense koren en muziekvereniging bij toerbeurt het jaarlijkse kerstconcert verzorgd.

Repetities

Wekelijks wordt er op maandagavond in de kerk van 19.45 uur - 21.45 uur gerepeteerd, waarbij ook zang- en ademhalingsoefeningen worden gedaan.

Meezingen?

Deo Gratias is een koor dat muzikaliteit paart aan gezelligheid. De pauze met koffie/thee mag dan ook niet ontbreken.
Houd je van zingen, kom dan gerust eens op een maandagavond luisteren en meezingen in de kerkzaal.
Van harte welkom!

Contact

Nel Oolman-van Gerrevink
tel. 0573-431794
deo.gratias@kerklaren.nl

Nieuwsberichten

Nieuws