Periodieke gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer……………. Steun onze kerk met een periodieke gift

Via Actie Kerkbalans steunen de leden onze gemeente met een kerkelijke bijdrage. Weet u dat u misschien méér kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook giften aan onze gemeente (of diaconie) aftrekbaar van de inkomstenbelasting, waarbij een drempel geldt van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente (of diaconie). Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte (de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen in dat geval). Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator op www.pkn.schenkcalculator.nl  berekent u eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Een periodieke gift is vooral interessant wanneer u met uw reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komt of juist meer schenkt dan 10% van uw verzamelinkomen.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage via de actie Kerkbalans. Ook deze bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van bovengenoemde periodieke gift. U doet dan net als bij  Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En, wanneer u uw belastingvoordeel ten goede wilt laten komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het?

Als u een periodieke gift wilt doen, moet dit worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de kerkrentmeesters. Wellicht iets voor de komende Actie Kerkbalans?

TIP: Neem ook uw collectemunten op in uw periodieke gift.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met onze administrateur Henk Lubberdink, tel. 0573-401947 of met één van de kerkrentmeesters.

Meer informatie is te vinden op de website van de PKN  https://www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift#Periodiek of op de website van de Belastingdienst.

 

Hier een formulier om uw periodieke gift aan te melden.

Nieuws