Kerkrentmeesters


De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen het College van Kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters houden zich onder andere met het volgende bezig:

 • Het in standhouden van de erediensten en de middelen voor de pastorale zorg
 • De geldwerving door onder meer de Actie Kerkbalans
 • Het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en enkele woningen en zorgdragen voor het onderhoud en eventuele restauraties
 • Het beheren van de roerende en onroerende goederen
 • Het uitvoeren van het personeelsbeleid
 • Het voeren van de administratie van de gemeente
 • De zorg voor de archieven.

Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente zijn:

 • Dini Hoentjen-Vrielink
 • Rita Meuleman-Grotentraast
 • Netty Boers-Hissink 
 • Jan Schoneveld
 • Bertus Koeslag

Contact

Dini Hoentjen-Vrielink
0573-401311
kerkrentmeesters@kerklaren.nl 

Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL55RABO 0334 8006 76

ANBI informatie

Nieuws