Werelddiaconaat


Diaconaal werk gaat verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd verkeren mensen in nood door oorlogen, natuurrampen, honger, geen dak boven hun hoofd, gebrek aan onderwijs etc. Namens de plaatselijke gemeente verricht Kerk in Actie wereldwijd diaconaal en missionair werk. Kerk in Actie werkt daarbij samen met kerken in het buitenland, zodat het werk zo goed mogelijk aansluit bij de situatie ter plekke. Voor dit werk is veel geld nodig.

Nieuws