I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek)


De Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (I.K.A.) organiseert vakanties voor lichamelijk gehandicapte volwassenen eventueel met de partner. Je komt in aanmerking als je lichamelijk gehandicapt volwassene bent. Het beleid is soepel voor wat betreft de leeftijd en de mate van handicap. De hoeveelheid zorg om hulp die een deelnemer behoeft speelt nauwelijks een rol. Daarvoor is altijd voldoende en deskundige hulp aanwezig. Wel is het van belang dat men het gebeuren in een groep in redelijke mate kan verwerken en de gast en / of de partner daaraan werkelijk plezier zal kunnen beleven.

Contact

Hiltje Aaftink
Tel. 06 - 17174017
diaconie@kerklaren.nl

Nieuws