Collectemunten


De kerkenraad heeft besloten om ook in Laren te starten met collectemunten. Deze munten, die verkrijgbaar zijn in waardes van € 0,50  € 1,00 en € 2,00, kunnen gebruikt worden voor alle collectes en voor de bijdrage in de koffiepot.

Waarom beginnen we hiermee?

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, die geen of weinig contant geld in de portemonnee hebben, omdat er bijna overal wordt gepind. Door het gebruik van collectemunten, heeft u altijd ‘geld’ beschikbaar voor de collecte.

Omdat de collectemunten betaald worden via de bank en u daarvan een bewijs ontvangt, is de aanschaf fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen onder welke voorwaarden u een gift aan de kerk (algemeen nut beogende instelling ANBI) mag aftrekken.

Hoe gaan we dit organiseren?

De munten kunnen besteld worden in veelvouden van 10, maar met een minimum totaalbedrag van € 25,00 per bestelling. De bestelling kan op de volgende manier geplaatst worden:

  • Per email: collectemunten@kerklaren.nl   Geef hierbij duidelijk aan hoeveel munten u van iedere waarde wilt bestellen.
  • Middels een bestelformulier wat u hier kunt downloaden. Het formulier kunt u vervolgens invullen en mailen naar collectemunten@kerklaren.nl
  • De bestelformulieren liggen ook in de kerk op de tafel. Ingevulde formulieren kunnen tevens ingeleverd worden bij één van de kerkrentmeesters.
  • Telefonisch bij Netty Boers, tel. 0573-402019 (bij voorkeur ’s avonds)

Zodra de bestelling geplaatst is, maakt u het verschuldigde bedrag over op het rekeningnummer van de kerk: NL55RABO0334800676 t.n.v. de Protestantse gemeente te Laren Gld. onder vermelding van uw naam en adres.

Na betaling kunnen de bestelde munten, samen met het bewijs van aanschaf, worden afgehaald op zondag na afloop van de dienst in zaal Groot Dochteren (consistorie) of op afspraak bij Netty Boers, Rossweg 10a.

We hopen, dat we hiermee aan de wens van gemeenteleden kunnen voldoen. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om geld in de collecte te doen, zeker bij bijzondere collectedoelen is het altijd goed om extra (papier-)geld beschikbaar te hebben.

    Nieuws