Diaconie


De meeste mensen weten dat diakenen collecteren in de kerkdienst en dat zij helpen bij de viering van de Maaltijd van de Heer. De collecte in de kerkdienst is een belangrijke bron van inkomsten voor de diaconie. De zichtbare taken in de erediensten zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn heeft meer om het lijf. Een diaken zorgt ervoor dat hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en een diaken komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze samenleving. De armoedeproblematiek, schuldhulpverlening en crisishulp zijn aan de orde van de dag. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de diaconie stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Diaconaat is je proberen in te leven in een ander zodat je oog krijgt voor je naaste en voor oorzaken van nood.

Informatie over de verschillende activiteiten is te vinden op een eigen pagina: SponsorkindWereldiaconaatVervoer naar de KerkStichting Hulpverlening Lochemse KerkenI.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek)Kledingactie

In 2019 is er een diaconale reis georganiseerd door een groep jongeren naar Gambia onder de projectnaam: LouKA: www.loukainactie.webnode.nl.

Diakenen in onze gemeente zijn:

  • Hiltje Aaftink
  • Luuc Boone
  • Gert van Dijk
  • Dirry Heijink
  • Diky Klijn Velderman
  • vacature

Contact

diaconie@kerklaren.nl 

Rekeningnummer diaconie: NL46 RABO 0334 8068 52

ANBI informatie

Nieuws