Diaconie


De meeste mensen weten dat diakenen collecteren in de kerkdienst en dat zij helpen bij de viering van de Maaltijd van de Heer. De collecte in de kerkdienst is een belangrijke bron van inkomsten voor de diaconie. De zichtbare taken in de erediensten zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn heeft meer om het lijf. Een diaken zorgt ervoor dat hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en een diaken komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze samenleving. De armoedeproblematiek, schuldhulpverlening en crisishulp zijn aan de orde van de dag. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de diaconie stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Diaconaat is je proberen in te leven in een ander zodat je oog krijgt voor je naaste en voor oorzaken van nood.

Informatie over de verschillende activiteiten is te vinden op een eigen pagina: Kerkradio - WereldiaconaatVervoer naar de KerkStichting Hulpverlening Lochemse Gemeenschappen - I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek)Kledingactie

Vanuit deze diaconale reis zijn de contacten met de dorpsbevolking van Sifoe in Gambia gebleven. De contacten verlopen via de organisatie Gamrupa. Samen met Gamrupa worden periodiek acties en of activiteiten georganiseerd om de verbondenheid vanuit onze kerk blijvend vorm te geven. Zie voor meer informatie: Fiets de containter de Gambia!www.Gamrupa.org 

Diakenen in onze gemeente zijn:

  • Luuc Boone
  • Gert van Dijk
  • Diky Klijn Velderman
  • Ben Drogt
  • Corine Bos
  • Bettina Bosch

Contact

diaconie@kerklaren.nl 

Rekeningnummer diaconie: NL46 RABO 0334 8068 52

ANBI informatie

Nieuws