Winterwerk 2016


Dinsdag 11 oktober 2016
Thema avond 20.00 uur Kulturhus

‘Religie en Gedetineerden’ door ds Jaap Jonk
Als geestelijk verzorger van een TBS kliniek heeft ds Jonk zich ingezet om gedetineerden te ondersteunen met de kracht van religie. Op deze avond vertelt hij over zijn boeiende ervaringen op dit voor velen van ons onbekende terrein.

Zondag 30 oktober 2016
Wandeling voorafgaande aan de kerkdienst

‘Ga met God’ onder leiding van Hanny Poelert 08.00 uur
Startpunt Kulturhus.
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Het is fijn om zo de zondag te beginnen. Toch maar eens de wekker zetten?

Vrijdag 4 november 2016 20.00 uur Kulturhus
‘Terugblik en ervaringen van de reis en acties in Armenië’ 

door jongeren van Laorne for Armenia
Van 1-12 augustus is een groep jongeren van Laren e.o. naar Armenië gegaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Over dit geweldige project, hun voorbereiding, ervaringen en resultaten zullen ze ons met enthousiasme gaan vertellen.

Vrijdag 30 december 2016 o.v.b.
‘Top 2000 dienst’ t.z.m. PG Harfsen

Dinsdag 31 januari 2017
Thema avond 20.00 uur Kulturhus

‘Wat is de Islam?’ door Recep Canel geestelijk verzorger
onder leiding van ds Jaap Jonk
Hoe kijken moslims naar de recente ontwikkelingen?
Is de Islam zo anders dan het Christendom, of zijn er wellicht dingen die ons verbinden? Hoe geloven de moslims? Een actueel thema!

Zondag 5 februari 2017
Wandeling voorafgaande aan de kerkdienst

‘Ga met God’ onder leiding van Ad Heide 08.00 uur
Startpunt parkeerplaats Huis Verwolde.
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Het is fijn om zo de zondag
te beginnen. Toch maar eens de wekker zetten?

Vrijdag 24 februari 2017 kerkzaal
‘Open podium’ t.z.m. programmaraad van Kulturhus

Donderdag 30 maart 2017
Thema avond 20.00 uur Kulturhus

‘Een andere kijk op de Bijbelverhalen’ door ds Jaap Jonk Naar aanleiding van 'Het oerboek van de mens' (De evolutie en de Bijbel) van Carel van Schaik en Kai Michel geeft ds Jonk een inleiding, gevolgd door discussie. Moeten we bijbelverhalen letterlijk nemen? Wat betekent de bijbel in de huidige tijd? Wat zegt de bijbel ons nog persoonlijk? Het belooft een boeiende avond te worden. Wilt u mee praten of alleen maar luisteren, u bent van harte welkom!

Woensdag 5 april 2017 kerkzaal
‘Lentezangavond’

Zondag 30 april 2017 19.00 uur kerkzaal
‘Vesperdienst’ ds Jaap Jonk 

Een avonddienst in eeuwenoude traditie met veel liederen, gebeden, korte meditatie en stilte. Deo Gratias verleent medewerking aan deze bijzondere dienst.

Zondag 7 mei 2017
Wandeling voorafgaande aan de kerkdienst

‘Ga met God’ onder leiding van Netty Boers 08.00 uur
Startpunt Rossweg 10a
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Het is fijn om zo de zondag te beginnen. Toch maar eens de wekker zetten?

Donderdag 25 mei 2017 o.v.b.
‘Fietstocht voor of na de dauwtrapdienst op Hemelvaartsdag’

Zondag 4 juni 2017 Lokatie nog niet bekend 10.00 uur
'Openlucht dienst Plus ( aansluitende maaltijd ?) 

m.m.v. Apollo

U bent van harte welkom bij onze activiteiten

Deze hand-out geeft de activiteiten in beknopte vorm weer. Enkele activiteiten zijn onder voorbehoud vermeld. Actuelere informatie zal tijdig voor elke activiteit te vinden zijn in Kerkklanken, op de websites van kerklaren.nl en Kulturhus en in de week/huis-aan-huis bladen.

Nieuws