Kerstdiensten: Wij luiden de klok!


Coronamaatregelen

Met ingang van 20 december zijn alle kerkdiensten alleen online te bezoeken. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen hebben we besloten geen kerkgangers meer in de kerk te willen hebben. Hoewel het formeel wel zou mogen om 30 bezoekers te hebben, heeft de kerkenraad – net zoals alle grote kerkgenootschappen – besloten om voor solidariteit en zekerheid te kiezen.

We begrijpen heel goed dat sommige mensen graag gekomen zouden zijn, zeker op kerstavond en kerstmorgen. Maar we denken dat we als kerk het goede voorbeeld moeten geven en dus zoeken we niet de grens op van wat er formeel zou mogen.

U bent hartelijk welkom online! Kijkt u op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2090-Protestantse-gemeente-te-Laren-Gld (live of later). We hebben kosten noch moeiten gespaard om u mooie beelden en een goed geluid te geven.

Deelnemen aan de collecte kunt u met de GIVT app, of door een gift over te maken op NL55RABO0334800676 van de kerk of NL46RABO0334806852 van de diaconie

Anders dan in Kerkklanken

Omdat er geen mensen meer fysiek naar de kerk kunnen komen is het ook niet meer nodig om dubbele kerkdiensten te doen met kerst. De kerstavonddienst is op donderdag 24 december om 21.00 uur. Kerstmorgen 25 december s er een gezinsdienst met speciale aandacht voor de kinderen om 10.00 uur. Voor de duidelijkheid; via kerkdienstgemist.nl kunt u ook live meekijken! ( het is niet alleen “gemist”)

Nieuws