Wat is jou de kerk waard?


Jonge gemeenteleden van Laren!
De kerk is voor mensen al eeuwenlang een plek waar mensen samenkomen om hoogte- en dieptepunten van het leven te beleven. Samen vier je waar je blij of dankbaar voor bent. Samen draag en deel je het verdriet. Samen praat je over wat je bezig houdt in het leven.

Samen de kerk in stand houden is belangrijk. Maar zoals alles in het leven, kost dit ook geld!

Kerkbalans
Onder het motto ‘Een kerk is van blijvende waarde’ verzamelen gemeenten in Nederland in de eerste weken van januari geld in. Hiermee proberen de kerken hun begroting rond te krijgen. De kerken noemen deze gezamenlijke actie Kerkbalans.

Oh ja? Is dat duur?
Het kerkgebouw in het dorp moet onderhouden worden en natuurlijk moeten dominee, koster, organist en kerkelijke werkers betaald worden. Na de dienst willen we graag een kopje koffie drinken en de kinderen willen tijdens de kinderkerk ook leuke dingen doen. Ook is het wel lekker als het warm is in het kerkgebouw. De energierekening loopt daarom ook op.

Onze kerk krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom moeten we samen deze kosten zien te dragen.

Wat is de kerk jou waard?
Ook jij mag een bijdrage leveren aan onze kerk. Op het formulier kun je aangeven welk bedrag jij in 2014 aan de kerk wilt geven. Dat kun je in een keer betalen, of verdelen over meerdere termijnen.

Elk bedrag is welkom!
Ook als je maar weinig te besteden hebt, laat je toch zien dat het voortbestaan van onze kerkgemeenschap voor jou belangrijk is!

Het formulier wordt over een week weer opgehaald.

Nieuws