Vrijwilligersavond 9 oktober


Op woensdag 9 oktober houden we onze tweejaarlijkse vrijwilligersavond. Alle mensen die op enige manier vrij-willigerswerk doen voor onze kerk te Laren worden met hun partners hiervoor van harte uitgenodigd. Het is een ontspanningsavond en begint om 20.00 uur in het Kul-turhus te Laren. Noteer het vast in uw agenda, want wij willen graag iets voor u terugdoen. U hoeft zich niet op te geven.

Nieuws