Vooraankondiging programma winterwerk


Op zondag 11 september – de startzondag – zal de brochure van het programma voor het volgende seizoen 2016/2017 beschikbaar zijn en worden uitgedeeld.

Het programma wordt  in het oktober nummer van Kerkklanken opgenomen en zal ook op  kerklaren.nl worden geplaatst.

De commissie Ontmoeting en Inspiratie heeft  het programma vorm te geven. De huidige samenstelling van de commissie is : Betsie Grotentraast, Meine Harkema,  ds Jaap Jonk , Gerdien Slagman en Ad Heide. Bij de uitvoering van het programma zijn velen betrokken.

Onder de invalshoek ‘Kerk in de samenleving’ komen thema’s aan de orde die  ook voor derden interessant kunnen zijn, zoals Religie en Gedetineerden, Wat is de Islam en  Een andere kijk op de Bijbel (als Oerboek/evolutieboek van de mens).

Ook zult u in het programma weer een drietal wandelingen op zondagochtend om 08.00 uur tegen komen. In het afgelopen seizoen zijn het voor de deelnemers mooie ervaringen geweest. Helaas wat weinig deelnemers. Zij waren bij aankomst in de kerk wel verrast door de belangstelling van degenen die niet meegingen. Geluiden waren te horen zoals...Oh dat was waar ook!...Ging het door?..Volgende keer ga ik ook mee?..Hoe was het?

Dus in het komende seizoen weer een kans om mee te lopen. Voor alle duidelijkheid het is een relaxte wandeling waarbij we in stilte kunnen lopen, of wat praten en luisteren naar  elkaar, en af en toe wat meditatieve woorden horen die door de gids worden gesproken. Na afloop drinken we om 09.30 uur koffie in het Kulturhus. We kunnen aansluitend  naar de kerkdienst gaan.

De wandelingen in dit seizoen zijn op 30 oktober, 5 februari en 7 mei.

Iets voor uw (digitale) agenda?

Meer informatie over het Programma 2016 – 2017   op 11 september  op deze website.

Nieuws