Visitatie gaat niet door


De geplande visitatie van 27 februari en het daaraan gekoppelde spreekuur gaat niet door. Een nieuwe datum wordt nog gepland.

________

Eerder bericht

Om de vier jaar krijgt een kerkelijke gemeente bezoek van de kerkvisitatoren. Op 27 februari is de Protestantse gemeente Laren weer aan de beurt.

Het visitatiegesprek met de kerkenraad zal vooral gaan over wat naar ons inzicht essentieel is om gemeente van Christus te zijn in deze tijd. Over wat de sterke en zwakke kanten zijn van onze gemeente, welke kansen er liggen en waar onze grootste zorgen en vreugden liggen.

Vóór het gesprek met de kerkenraad is er een pastoriegesprek en een gelegenheid voor gemeenteleden om met de visitatoren te spreken.

Het 'spreekuur' voor de gemeenteleden is op 27 februari van 19.00 tot 19.30 uur in Kulturhus 't Kruispunt. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Nieuws