Obligaties


In 2006 is er een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk.
Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro,
die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Vanaf 2016 t/m 2025 zal er van de uitgegeven obligaties jaarlijks een gelijk aantal worden uitgeloot ter grootte
van één/tiende deel van de lening. De nummers van de uitgelote obligaties kunnen worden terug betaald, tot
zes maanden na het bericht van uitloting. Daarna vervalt het recht op uitbetaling.

De vijfde uitloting heeft inmiddels plaats gevonden op 15 juni 2020 door mr. D. Siebelink, notaris te Lochem,
waarvan een proces verbaal is opgemaakt.

Dit jaar zijn er 31 obligaties uitgeloot, zijnde de volgende nummers:

101               109               114               121               122               143               146               168               

177               178               196               202               230               250               261               288               

292               299               308

505               509               513               520               541               558               559               565               

573               581               613               618               

Mocht u in het bezit zijn van een obligatie met één van bovenstaande nummers, dan kunt u deze aanbieden
aan het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rita Meuleman, tel. 402167
of via de email: rita-meuleman@ziggo.nl

Na 1 januari 2021 vervalt voor bovengenoemde nummers het recht op uitbetaling.

Nieuws