Uitloting obligaties


In 2006 is er een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk. Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro, die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Vanaf 2016 t/m 2025 zal er van de uitgegeven obligaties jaarlijks een gelijk aantal worden uitgeloot ter grootte van één/tiende deel van de lening. De nummers van de uitgelote obligaties kunnen worden terug betaald, tot zes maanden na het bericht van uitloting. Daarna vervalt het recht op uitbetaling.

De derde uitloting heeft inmiddels plaats gevonden op 11 april door mr. D. Siebelink, notaris te Lochem, waarvan een proces verbaal is opgemaakt.

Er zijn totaal 34 obligaties uitgeloot, zijnde de volgende nummers:

302 162 197 184 260 257 534 552 632
207 285 251 241 181 532 527 616 528
194 176 212 152 120 627 507 512
130 275 116 151 104 554 577 503


Mocht u in het bezit zijn van een obligatie met één van bovenstaande nummers, dan kunt u deze aanbieden aan het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rita Meuleman, tel. 402167 of via de email: rita-meuleman@ziggo.nl
Na 1 november 2018 vervalt voor bovengenoemde nummers het recht op uitbetaling.

Nieuws