Uitloting obligaties (2)


In 2006 is er een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk. Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro, die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Vanaf 2016 t/m 2025 zal er van de uitgegeven obligaties jaarlijks een gelijk aantal worden uitgeloot ter grootte van één/tiende deel van de lening. De nummers van de uitgelote obligaties kunnen worden terug betaald, tot zes maanden na het bericht van uitloting. Daarna vervalt het recht op uitbetaling.

De tweede uitloting heeft inmiddels plaats gevonden op 10 april door mr. D. Siebelink, notaris te Lochem, waarvan een proces verbaal is opgemaakt.

Er zijn totaal 34 obligaties uitgeloot, zijnde de volgende nummers:

111 140 171 185 262 309 526 564 628
119 153 172 210 295 502 533 594 633
127 163 173 222 296 517 555 617
137 166 182 235 300 522 557 626

Mocht u in het bezit zijn van een obligatie met één van bovenstaande nummers, dan kunt u deze aanbieden aan het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rita Meuleman, tel. 402167 of via de email: rita-meuleman@ziggo.nl
Na 1 november 2017 vervalt voor bovengenoemde nummers het recht op uitbetaling.

Nieuws