Uitloting obligaties (1)


Het is al weer tien jaar geleden, dat er een obligatielening is uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk. Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro, die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Vanaf dit jaar zal er van de uitgegeven obligaties jaarlijks een gelijk aantal worden uitgeloot ter grootte van één/tiende deel van de lening. De nummers van de uitgelote obligaties kunnen worden terug betaald, tot zes maanden na het bericht van uitloting. Daarna vervalt het recht op uitbetaling.

De eerste uitloting heeft plaats gevonden op 28 april door mr. D. Siebelink, notaris te Lochem, waarvan een proces verbaal is opgemaakt.

Er zijn totaal 34 obligaties uitgeloot, zijn de de volgende nummers:

103         135         161         253         276         501         543         571         619

112         136         190         258         279         519         545         575         624

125         139         201         264         280         531         568         584

126         155         218         273         305         540         570         598

 

Mocht u in het bezit zijn van een obligatie met één van bovenstaande nummers, dan kunt u deze aanbieden aan het College van Kerkrentmeesters.

Hiervoor bieden wij gelegenheid op dinsdagavond 14 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur in ’t Kulturhus.

Als u na deze datum uw obligatie wenst aan te bieden, dan kunt u contact opnemen met Rita Meuleman, tel. 402167 of via de email: rita-meuleman@hotmail.nl

Na 1 december 2016 vervalt voor bovengenoemde nummers het recht op uitbetaling.

Nieuws