Subsidie voor tijdelijke predikant.


In het voorjaar berichtten we over het bezoek van ds. Arjan Plaisier en ds. Karin van den Broeke, de scriba en preses van de landelijke kerk, aan onze kerkenraad. Tijdens dat bezoek adviseerden zij ons om een steunaanvraag in te dienen bij het Solidariteitsfonds van de PKN. Vervolgens is deze aanvraag in april ingediend en in juni door Bureau Steunverlening positief beoordeeld. Zij hebben ons een financiële bijdrage toegezegd om in de tijd dat wij nog geen nieuwe predikant hebben het zo belangrijke pastorale werk door te laten gaan. Daardoor is het mogelijk geworden om een tijdelijke predikant aan te stellen tot het moment dat we een nieuwe vaste predikant hebben.

We zijn erg blij u te kunnen zeggen dat ds. Mol uit Bathmen bereid is gevonden die taak op zich te nemen. Hij is vanaf 1 augustus reeds vol enthousiasme aan het werk gegaan en zal voor 80% in onze gemeente werkzaam zijn. De verschillende taken zullen zoveel als mogelijk verdeeld worden zoals dat ook in het verleden was. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder vallen onder de verantwoordelijkheid van Pauline Kramer en gemeenteleden jonger dan 80 jaar onder de verantwoordelijkheid van ds. Joop Mol.

Op deze pagina stelt hij zichzelf voor en ook op de gemeenteavond van 17 september zal hij aanwezig zijn om iets over zichzelf te vertellen. Wij wensen dominee Mol Gods zegen toe bij zijn werkzaamheden in onze gemeente .

Nieuws