Rooster kinderkerk


Het rooster voor 2020 van de kinderkerk van is hieronder te vinden.

Kom ook een keer gezellig mee doen !

 • Zondag 13 september: Startdienst (gezinsdienst)
 • Zondag 27 september
 • Zondag 11 oktober
 • Zondag 25 oktober
 • Zondag 8 november
 • Zondag 22 november
 • Zondag 29 november: 1e Advent
 • Zondag 6 december: 2e Advent
 • Zondag 13 december: 3e Advent
 • Zondag 20 december: 4e Advent
 • Donderdag 24 december: Kinderkerstfeest
 • Vrijdag 25 december: Kerst (gezinsdienst)
 • Zondag 10 januari
 • Zondag 24 januari: Heilig avondmaal, gezinsdienst
 • Zondag 7 februari
 • Zondag 21 februari
 • Zondag 7 maart
 • Zondag 21 maart
 • Zondag 4 april: Pasen, gezinsdienst
 • Zondag 18 april
 • Zondag 2 mei
 • Zondag 16 mei
 • Zondag 23 mei: Pinksteren, gezinsdienst
 • Zondag 13 juni
 • Zondag 27 juni
 • Zondag 4 juli: Overstapdienst, gezinsdienst

Wees welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee!

Ik ken een verhaal waarin mooi is uitgelegd wie God is: Het verhaal gaat over Lisa en haar kleine broertje Daniël. Zij hebben net een vriendinnetje op bezoek gehad die niet weet wie God is en waar ze thuis ook nooit bidden.
Het verhaal gaat verder...
………Toen nam mama de kinderen mee naar het park, voor een wandeling.
“Waarom bidden wij eigenlijk?” vroeg Julie. “Waarom vraag je dat?”.
“Omdat Lisa zegt dat God niet bestaat.”
Toen vroeg mama aan God wat ze moest antwoorden. Na een poosjes zei ze: “Heb je de bomen wel eens horen praten?”
Daniël bleef staan luisteren. Julie lachte. “Dat is de wind!” Mama lacht ook. “Ja, dat is de wind. Kun je de wind zien?” Daniël keek omhoog en kneep zijn ogen een beetje dicht. Hij wilde de wind zien, maar dat kon niet. “Kun je wel zien wat de wind doet?” vroeg mama. “Ja!”.
De beide kinderen pakten een heleboel bladeren en gooiden die omhoog. “Kijk eens wat de wind doet!” Mama nam ze allebei bij de hand. “Luister eens. De wind is net als God. We kunnen Hem niet zien, maar we zien wel wat Hij allemaal doet.”
“Moeten we daarom bidden?” vroeg Julie.
“Ja, we danken god voor alles wat Hij doet, bijvoorbeeld dat we genoeg te eten hebben.”
Daniël keek even opzij. Hij wilde toch zó graag de wind zien!
Toen zei mama: “Doe je ogen eens dicht. Kun je de wind voelen?” ‘Ja!”
Beide kinderen deden hun armen heel wijd en renden in het rond. “Ik voel de wind!” riepen ze.
(Uit: Kan God de wind zien? Door Anne de Graaf).

Nieuws