Rooster kinderkerk


Het rooster voor 2018/2019 van de kinderkerk van is hieronder te vinden.

Kom ook een keer gezellig mee doen !

 • Zondag 23 juni
 • Zondag 7 juli (Afscheid kinderkerk, gezinsdienst)
- Zomervakantie -
 • Zondag 15 september (Startdienst, welkom 4-jarigen, gezinsdienst)
 • Zondag 29 september
 • Zondag 13 oktober
 • Zondag 27 oktober
 • Zondag 3 november (let op: alleen indien doopdienst)
 • Zondag 10 november
 • Zondag 24 november
 • Zondag 1 december (1e advent)
 • Zondag 8 december (2e advent)
 • Zondag 15 december (3e advent)
 • Zondag 22 december (4e advent)
 • Dinsdag 24 december Kinderkerstfeest
 • Woensdag 25 december Kerst (gezinsdienst)
- Kerstvakantie -

Wees welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee!

Ik ken een verhaal waarin mooi is uitgelegd wie God is: Het verhaal gaat over Lisa en haar kleine broertje Daniël. Zij hebben net een vriendinnetje op bezoek gehad die niet weet wie God is en waar ze thuis ook nooit bidden.
Het verhaal gaat verder...
………Toen nam mama de kinderen mee naar het park, voor een wandeling.
“Waarom bidden wij eigenlijk?” vroeg Julie. “Waarom vraag je dat?”.
“Omdat Lisa zegt dat God niet bestaat.”
Toen vroeg mama aan God wat ze moest antwoorden. Na een poosjes zei ze: “Heb je de bomen wel eens horen praten?”
Daniël bleef staan luisteren. Julie lachte. “Dat is de wind!” Mama lacht ook. “Ja, dat is de wind. Kun je de wind zien?” Daniël keek omhoog en kneep zijn ogen een beetje dicht. Hij wilde de wind zien, maar dat kon niet. “Kun je wel zien wat de wind doet?” vroeg mama. “Ja!”.
De beide kinderen pakten een heleboel bladeren en gooiden die omhoog. “Kijk eens wat de wind doet!” Mama nam ze allebei bij de hand. “Luister eens. De wind is net als God. We kunnen Hem niet zien, maar we zien wel wat Hij allemaal doet.”
“Moeten we daarom bidden?” vroeg Julie.
“Ja, we danken god voor alles wat Hij doet, bijvoorbeeld dat we genoeg te eten hebben.”
Daniël keek even opzij. Hij wilde toch zó graag de wind zien!
Toen zei mama: “Doe je ogen eens dicht. Kun je de wind voelen?” ‘Ja!”
Beide kinderen deden hun armen heel wijd en renden in het rond. “Ik voel de wind!” riepen ze.
(Uit: Kan God de wind zien? Door Anne de Graaf).

  Nieuws