Pastoraat en bezoekwerk voor de hele gemeente


Om als Taakgroep Pastoraat ons werk goed te kunnen doen, hebben we de hulp van gemeenteleden nodig. Wilt u het doorgeven als er een familielid of bekende naar het ziekenhuis gaat of thuis ziek is en graag bezocht wil worden?

Verder is het belangrijk dat iedereen weet dat we graag willen meeleven in alle vreugde en verdriet. Als u zelf bezoek wilt u of weet dat iemand anders dat graag wil, aarzel niet en laat dit weten aan de pastoraal werker, een van de ouderlingen of de wijkmedewerker. De gemeenteleden die een bezoekkaartje hebben ingevuld, worden in de loop van 2014 bezocht door hun wijkouderling of Pauline Kramer.

U vindt de gegevens van de pastoraal werker, de wijkouderlingen en de wijkmedewerkers op deze pagina.

Nieuws