Openluchtdienst 4 juni 2017: Taartenbakkers gevraagd


Het duurt nog wel even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.

Op Pinksterzondag van 4 juni vindt bij Huize ‘t Ross een Openluchtdienst plaats.
Het thema van deze dienst is ‘ (Spelen met) Vuur’. In het mei nummer van Kerkklanken hierover meer.

We willen er een bijzondere gebeurtenis van maken. Na de dienst wordt een uitgebreid taartenbuffet opgezet. Het idee is om op deze blijde Pinksterdag niet alleen het geestelijk vuur, maar ook het stoffelijk voedsel met elkaar te delen.

Daarom willen wij u graag uitnodigen om thuis de vuren te ontsteken en een of meer taarten (denk ook aan hartige taarten) te willen bakken. Dan wordt het helemaal een feest van ons samen.
U kunt u zich (graag voor 1 mei) aanmelden bij:
Janna Nijenhuis per e-mail janna.nijenhuis@xs4all.nl of telefoon 0573-401349

Nieuws