Liturgie aankomende zondag


21 juni

Thema: God aanbidden; danken, dienen en erkennen

 • Muziek
 • Woord van welkom door de ouderling van dienst
 • Moment van stilte
 • Muziek en aansteken van de kaarsen
 • Begroeting
 • Muziek
 • Gebed
 • Bijbellezing Psalm 100
 • Lied 100 Juich Gode toe, bazuin en zing (NLZ)
 • Overdenking
 • Muziek
 • Eventuele pastorale mededelingen
 • Gebed
 • Collecte (toelichting door Wim Hakkert)
 • Lied 704 Dank, dank nu allen God (NLZ)
 • Zegen
 • Muziek

Nieuws