Kerkelijk werker gezocht!


Ter completering van hun pastoraal team is de Protestantse Gemeente Laren op zoek naar een Kerkelijk werker (0,4 FTE)

Ben jij die inspirerende en maatschappelijk betrokken kerkelijk werker die, met de Bijbel als inspiratiebron en in verbondenheid met God, ons wil helpen onze gemeente verder op te bouwen?

De kerkelijk werker die wij zoeken is iemand die:

 • Zijn/haar werk doet met de bijbel als inspiratiebron en de ervaring van Gods aanwezigheid.
 • De kerk in de maatschappij brengt en de maatschappij in de kerk.
 • De beschikking heeft over een preekconsent en voor wil gaan in gezinsdiensten, alsmede rouwdiensten
 • Speciale aandacht heeft  voor en vertrouwd is met de taal en de belevingswereld van de groep onder 40 jaar , maar ook de ouderen kan bereiken.
 • Affiniteit heeft met een plattelandsgemeente waar de betrokkenheid en het gemeenschapsgevoel groot is.
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden en “teamplayer” is
 • Open en respectvol omgaat met verschil in persoonlijke geloofsbeleving.
 • Enthousiasmerend kan werken en bereid is zijn/haar eigen creatieve talenten in te zetten voor onze gemeente.
 • Vernieuwend is ingesteld en affiniteit heeft met de mogelijkheden die de moderne media bieden om contact te maken met mensen

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 10 september een brief aan de secretaris van de sollicitatiecommissie Laren a.h.lukassen@gmail.com

Taakomschrijving  Kerkelijk werker:

 • De taken van de predikant en de kerkelijk werker zijn elkaar aanvullend, tezamen zijn zij verantwoordelijk voor alle door de kerkenraad aan hen gedelegeerde taken betreffende het gemeenteleven.
 • De taken worden uitgevoerd in samenwerking met de predikant.
 • Voorgaan in gezins- en jeugddiensten, één openluchtdienst. 
 • Speciale aandacht hebben voor de groep onder 40 jaar.
 • In voorkomende gevallen uitvaarten leiden.

Profielschets van de gemeente

Nieuws