Kerkdienst zondag 5 april


En juist in deze bizarre tijden van Corona is het goed om ook samen toe 
te leven naar het paasfeest. 
Daarom lezen we zondag over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De mensen roepen: "Hosanna! Alle eer aan God"
Ook wij mogen uitzien naar Jezus die komt.

De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is Swenne Bijzet en Stefan Potman verzorgt de muziek.
We lezen Mattheus 21: 1-11. De dienst is te volgen via kerktelefoon en via YouTube op het
kanaal van Kerk Laren. Via dat kanaal is de dienst ook later nog te bekijken.

Stiltecentrum.

Het stiltecentrum van de kerk is elke dag open, U kunt binnenlopen om een kaarsje aan te steken,
te bidden of even stil te zijn.

Nieuws