Kerkdienst zondag 26 april


Aanstaande zondag 26 april is er de online kerkdienst. U vindt de link op de website van www.kerklaren.nl
Op deze zondagen na Pasen lezen we en overdenken we in de kerk de verhalen zoals die in het
evangelie staan na de opstanding van Jezus. Deze zondag de geschiedenis uit Johannes 21 van de
wonderbare visvangst. "Gooi je net nou eens aan de andere kant van het schip" zegt Jezus als de
leerlingen de hele nacht niets hebben gevangen.

Het is een vorm van "Omdenken" de dingen anders benaderen dan dat je altijd gewend bent. Dat
horen we vaker in de bijbel, en we maken het vandaag de dag aan den lijve mee. We hebben een
probleem en we moeten de dingen anders doen dan dat we gewend waren.

"Omdenken" is dus het thema van de dienst. Verder kunt U luisteren naar muziek van Stefan Potman
en fluitiste Jenneke Sjaarda. Dirry Heijink is de lector.

Wellicht kijkt U ook wel eens hoe vaak de kerkdienst wordt bekeken. De afgelopen week was dat 378 keer.
Dat betekent dat we goed bekeken worden in het dorp. Het is fantastisch om te merken dat de
gemeenschap "online" in stand blijft.

Ook de afgelopen week hebben de mensen van de techniek weer werkzaamheden verricht om de
kwaliteit te verbeteren. We zijn daar heel blij mee, vooral ook omdat zo de uitvaartdiensten door
iedereen gevolgd kunnen worden.

Nieuws