Kerkdienst zondag 12-07-2020


Gebakken lucht

Boven de tekst van vandaag uit Lucas 14 staat “Een feestmaal op de sabbat”.
Maar dat werd het niet echt. Jezus ziet dat de gastheren voor zichzelf de beste plaatsen
hebben gereserveerd en geen oog hebben voor de andere gasten. Hij vertelt hoe een
echt feestmaal er uit ziet in Gods ogen . Al dat gedoe van belangrijk, geld, macht en
invloed is voor God alleen maar gebakken lucht . Wat en hoe je ook bent : voor ieder
van ons is een plaats aan de tafel.

 

Orde van dienst 12-7-20 Prot. Gemeente Laren

thema : Gebakken lucht

Voorganger : Pauline Kramer

Ouderling van dienst:

Lector: Meine Harkema

Organist : Stefan Potman

Orgel/pianospel voor het begin van de dienst

Welkom door de ouderling

Moment van stilte

Orgel/piano/accordeonspel

Aansteken van de kaarsen

Gemeente gaat staan

Votum en Groet

Lied 280: 1,2,4,5 en 7- De vreugde voert ons naar dit huis. Youtube- Nederland zingt -23-9-17

Kyriegebed

Orgel/piano/accordeonspel

Schriftlezing: Lukas 14: 1 en 7-14

Overweging

Orgel/piano/accordeonspel

Lied 388 : 3,4,en 5 - Voor ieder van ons een plaats aan de tafel . YouTube- Lex Mundi -28-9-2014

Eventuele berichten uit de gemeenten

Gebeden

Aandacht voor collecte

Gemeente gaat staan

Lied 289 (EL)- Ik geloof in God de Vader. Youtube -Nederland zingt- 4-6-2018

Zegen

Orgel/pianospel

Nieuws