Kerkbalans 2015


Kerkbalans 2015

Ook dit jaar was daar weer de aktie kerkbalans. Nadat u allen begin dit jaar de enveloppen weer had ingeleverd bij de vele vrijwilligers, was dinsdag 3 februari de tel-avond. Altijd een spannend moment. Vooral dit jaar.
Iets na tienen was het voorlopige eindbedrag bekend: € 136.405,94.
Een geweldig bedrag! Zeker als u zich bedenkt dat de landelijke trend een afname van 2,5% laat zien; onze gemeente doet het dan met 1% afname goed.
Via deze weg willen we u hartelijk danken voor uw gulle gave.
College van Kerkrentmeesters.

________________________

De Actie Kerkbalans zal worden gehouden in de periode van zondag 18 januari tot en met zaterdag 31 januari 2015.

Het thema van de actie zal zijn: 'Mijn kerk in balans'.

Helpt u ons onze kerk in balans te houden?

Nieuws