Jubilaris Deo Gratias


Ria Postma 25 jaar lid van Deo Gratias.

Na een bijzonder jaar i.v.m. de coronapandemie, mochten we eindelijk eind juni 2021 weer
bij elkaar komen. De eerste keer dat we elkaar in de kerk zagen, was meteen onze
ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering van 28 juni mochten we ook weer één van de leden huldigen, die
25 jaar lid is van ons koor, namelijk Ria Postma.
Voorzitter Nel Oolman memoreerde dat Ria het eerste lid was vanuit Lochem die bij 
Deo Gratias kwam. Ondertussen zijn er maar liefst 8 Lochemse leden, w.o. ook Ria's man Dinant.
Alleen, dat bleek niet haar prestatie te zijn, Dinant is lid geworden, dankzij zijn collega Henny.
Ria is via de sopranen bij de alten terechtgekomen en daar zijn ze maar wat blij met haar.
Ze heeft zich altijd volledig ingezet voor Deo Gratias: in de contacten met Kalbe, bij het
schrijven van afscheidsliederen van Hans van Solkema, Jan Leijenhorst en Marjo Spekschoor
en bij het organiseren van gezellige avondjes. Altijd een trouw lid, dat bijna nooit
op de repetities ontbrak. Alleen voor het openluchtspel in Lochem moest de koorrepetitie
soms wijken.
Ria zingt veel, graag en goed, ook bij andere koren. Buiten het koorom zorgt ze ook nog
voor het coördineren van het klokkenluidersgilde van de Gudulakerk in Lochem.
Na de lovende woorden bood de voorzitter haar een windlicht aan met een grote kaars met
logo en opschrift.

Ria; bedankt voor je inzet in deze 25 jaar en hopelijk blijft dat nog lang zo.

Nieuws