Gaarne suggesties!


Het idee is om 8-10 bijdragen van 5 à 10 min te laten presenteren door mensen vanuit Laren. Dat mag van alles zijn, een kort verhaal uit de Tweede wereldoorlog of een recente video van YouTube.

Het hoeft niet een verhaal van jezelf te zijn, maar wel wordt je geacht te vertellen waarom het je raakt.

De bijdragen mogen religieus getint zijn of niet, maar het moet je als mens wel op een of andere wijze raken.

Heb je zelf een idee voor een bijdrage of kun je ons attenderen op iemand die iets zou kunnen presenteren:

Laat het ons op korte termijn weten (graag voor 15 februari!)

De organisatoren zullen proberen een boeiend programma samen te stellen met een mooi geheel van bijdragen die ons raken.

Nadere info en aanmelden van suggesties bij Betsie Grotentraast (ga.grotentraast@hetnet.nl)

Nieuws