Fietstocht Zondag 22 maart 2020


Helaas gaat de kerkdienst komende zondag niet door in verband met de problematiek rondom
het Corona - virus.
De daaraan voorafgaande fietstocht komt eveneens te vervallen.
Het is nog niet te overzien of we deze fietstocht op een later tijdstip alsnog kunnen houden.
U wordt op de hoogte gehouden.

Nadere info:

Gerdien Slagman telefoon: 0638246542

Nieuws