Een diefstal uit onze kerk


In de nacht van 1 op 2 maart 2015 hebben inbrekers de oude zilveren doopvont buit gemaakt, alsmede de schalen, kannen en tinnen bekertjes van het avondmaal en twee collecteschalen.

De kelk en de deksel zijn te zien op de foto. In de  doopvont staan zilvermerken. Eén van die merken staat ook in het deksel. Dat is het teken dat kelk en deksel bij elkaar horen.

Op de kelk van de doopvont staan de letters L. V. en O. Deze letters staan voor Laren, Verwolde en Oolde.

Degene die weet waar de doopvont, collecteschalen of avondmaalsbekers zijn, willen die contact opnemen via de email: info@kerklaren.nl

Nieuws