Doopdienst 14 juni


De eerstvolgende gelegenheid om uw kindje te laten dopen zal zijn op zondag 14 juni a.s., waarin ds. Veen uit Hattem voor zal gaan.
Vooraf zal er een doopzitting plaats vinden, dat is de voorbereiding van de doopouders samen met de predikant en jeugdouderling. Hiervoor wordt in onderleg een afspraak gemaakt.
Op dit moment is er een kindje die deze dag gedoopt gaan worden.
Wilt u ook uw kindje laten dopen, neem dan contact op met de jeugdouderling Miriam Hekkelman via de email: jeugd.en.jongeren@kerklaren.nl

Nieuws