Donderdag 24 januari 2019 Thema avond 20.00 uur kerk Laren


Vertrouwde woorden en nieuwe klanken
 
De laatste jaren is een groeiende belangstelling van jongeren, maar ook van ouderen voor nieuwe religieuze muziek te bespeuren.  Religieuze muziek verdiept onze geloofsbeleving.
 
Een mooie nieuwe vorm van religieuze muziek vormt  de vertolking van de oude psalmen op een nieuwe wijze met vaak andere muziek en soms iets andere teksten.
Het gebruik van psalmen, zowel in woord als in liederen spreekt de jongere generaties in het algemeen wat minder aan dan vroeger het geval was. De psalmteksten zijn vaak niet zo erg toegankelijk, terwijl de inhoud heel mooi en betekenisvol  is. De psalmen worden  voor velen beter aanvoelbaar wanneer zij op een meer eigentijdse manier worden vertolkt.
Ouderen die bekend zijn met traditionele psalmen blijken ook deze nieuwe wijze van vertolken van psalmen zeer te waarden. Komt u ook eens luisteren?
 
De avond zal onder leiding staan van Ds Jaap Jonk. De lectoren zullen gevraagd worden om een zestal passages uit het boek Psalmen voor te lezen. Ds Jonk zal bij elke psalm een korte toelichting geven. U zult de liederen vertolkt zien en horen door het Psalm Project en Sela (YouTube).
 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond met mooie en ingetogen liederen.
 

Nieuws