4e Uitloting obligaties


In 2006 is er een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk. Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro, die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Vanaf 2016 t/m 2025 zal er van de uitgegeven obligaties jaarlijks een gelijk aantal worden uitgeloot ter grootte van één/tiende deel van de lening. De nummers van de uitgelote obligaties kunnen worden terug betaald, tot zes maanden na het bericht van uitloting. Daarna vervalt het recht op uitbetaling.

De vierde uitloting heeft inmiddels plaats gevonden op 16 mei door mr. D. Siebelink, notaris te Lochem, waarvan een proces verbaal is opgemaakt.

Er zijn totaal 34 obligaties uitgeloot, zijnde de volgende nummers:

108         113         115         133         158         167         179         189         192         195

219         221         243         247         249         263         271

301         303         306         307

506         518         529         537         539         547         548         553         567         574

604         612         631

 

Mocht u in het bezit zijn van een obligatie met één van bovenstaande nummers, dan kunt u deze aanbieden aan het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rita Meuleman, tel. 402167 of via de email: rita-meuleman@ziggo.nl

Na 1 januari 2020 vervalt voor bovengenoemde nummers het recht op uitbetaling.

Nieuws