30 april: Vesperdienst


Vesperdienst op zondag 30 april om 19.00 uur Kerk Laren

Licht in ons leven

Op 30 april wordt een bijzondere avonddienst gehouden volgens eeuwenoude traditie met veel liederen, gebeden, korte meditatie en stilte.
De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In de protestantse kerken wordt de term 'vespers' gebruikt als aanduiding voor een avonddienst
Bij de avond hoort het duister en het licht. Ook in ons leven is het soms duister. Velen worden er vroeger of later mee geconfronteerd. Liederen over licht kunnen ons steun geven.
Lied 598 uit het Liedboek heeft als prachtige tekst :'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft'.
Deo Gratias zal bijzondere liederen zingen die gewijd zijn aan het thema ‘Licht in ons leven’
Ds Jaap Jonk leidt deze dienst, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Nieuws