Ondersteuning energiekosten Gemeente Lochem

Bekijk het nieuwsoverzicht

Via de Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG), waar onze gemeente lid van is, kregen we het volgende bericht:

“De gemeente Lochem maakt geld vrij voor een extra ondersteuning van 500 euro voor huishoudens die moeite hebben met het betalen van de hoge energierekening. Daarnaast biedt de gemeente hulp aan om energiebesparende maatregelen te treffen om het energieverbruik te verlagen. Wij willen als SHLG ervoor zorgen dat zoveel mogelijk huishoudens hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat er door iedereen die door de hoge energiekosten in financiële moeilijkheden komt de ondersteuning kan worden aangevraagd. Informatie kan worden gevonden op de website van de gemeente Lochem:  https://www.bakenlochem.nl/energietoeslag. Op deze site staat ook het aanvraagformulier en een telefoonnummer voor meer informatie.”

Deze informatie is misschien niet meteen op u van toepassing maar mogelijk kent u in uw omgeving mensen die wel voor deze regeling in aanmerking komen, en die u kan wijzen op deze regeling.

Namens de diaconie en de SHLG

Ben Drogt