Vrienden van de Kerk


De kerk van Laren. Al meer dan 175 jaar een beeldbepalend element in de dorpskern van Laren. Een onmisbaar element ook. Voor de leden van de kerk, die al dan niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Maar ook voor de mensen die slechts incidenteel (bijvoorbeeld bij rouwdiensten) gebruik maken van de ruimte. En zelfs voor degenen die het gebouw alleen van de buitenzijde kennen en er als zodanig van kunnen genieten, bewust of onbewust. Het stiltecentrum is iedere dag geopend en vele mensen maken er gebruik van.

In 2004 is de ‘Stichting vrienden van de Dorpskerk Laren’ opgericht, die het onderhoud van de kerk zal gaan financieren. U kunt donateur worden van deze stichting en zo meehelpen aan de instandhouding van het gebouw ‘de dorpskerk’ in haar huidige (monumentale) vorm.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL63RABO0301436606. Donaties zijn van harte welkom.

Contact

H. Pasman
0573-221715
vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl

Publicatieverplichtingen Vrienden van de Dorpskerk

De gegevens plaatsen we i.v.m. register gegevens voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

  • Het RSIN-nummer: 816867161
  • Contactgegevens: Mevr. H. Pasman, Groenedijk 1, 7245 SV Laren Gld. Telf. 0573-221715 e-mail vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl
  • Bestuurssamenstelling: J.F. Okma, voorzitter, H. Pasman, secretaris, G.J. Hekkelman, penniningmeester.
  • Het beleidsplan: Werven donateurs voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.
  • Het beloningsbeleid: Niet van toepassing.
  • De doelstelling: het ter beschikking stelling van financiële middelen ten behoeve van het onderhoud, zowel binnen- als buitenkant van het gebouw en de technische installatie voor verwarming en verlichting van de dorpskerk, Dorpsstraat 1 te Laren
  • Een verslag van de uitgeoefende aktiviteiten: Donateurs werven via huis aan huis flyer.

Jaarverslag

Exploitatierekening 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Baten
Donaties 2.115,00 2.310,00 2.303,00 2655,00 2085,00 2180,00
Geldkistje 49,92 78,10 36,55 71,59 42,01 33,10
Resultaat verkoop boeken 30,00
Gift Bruidspaar 141,67 172,20
Rabo donatie Hart Achterhoek 304,61
Rente spaarrekening 1,99 1,99 14,09 27,39 26,17 12,72
2.471,52 2.309,09 2.495,31 2.753,93 2.325,38 2.255,82
Lasten
Bankkosten 119,39 130,80 127,80 121,35 107,13 75,90
Kamer van Koophandel
Kerkrentmeesters 6.000
Diverse onkosten 28,50 80,00
6.119,39 130,80 156,30 121,35 187,13 75,90
                                                              
Exploitatie overschot / tekort -3.647,87 2.259,29 2.339,10 2.632,63 2.138,25 2.179,92
Donaties 2015:
Incl. €250,00 Jansen de Jong Bouw Hengelo

Word nu lid!

Nieuws