Disclaimer


De Protestantse Kerk Laren, verleent u hierbij toegang tot www.kerklaren.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Protestantse Kerk Laren en derden zijn aangeleverd. Protestantse Kerk Laren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Protestantse Kerk Laren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Protestantse Kerk Laren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Protestantse Kerk Laren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Protestantse Kerk Laren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nieuws