Gastlid


Het kan voorkomen dat u een keer in Laren een kerkdienst bezoekt. Het kan zelfs herhaald worden. Omdat u de kerk van Laren als heel plezierig ervaart. U bent niet de eerste. De kerkzaal is vijf jaar geleden ingrijpend veranderd en ademt een open en gastvrije sfeer. De gemeenschap kenmerkt zich door een bijzondere gastvrijheid.

Er is de mogelijkheid dat u uw verbondenheid wilt laten registreren. Wij noemen dat ‘inschrijven als gastlid’. Bent u een gedoopt of  belijdend lid van een ander kerkgenootschap dan kunt u worden ingeschreven als gastlid. U valt in dat geval onder de pastorale zorg van Laren en krijgt ook ieder jaar Kerkbalans toegestuurd.

Bent u geen lid van een kerkgenootschap dan kunt u zich laten inschrijven als ‘vriend’. U ontvangt wanneer u dit wenst pastorale zorg vanuit Laren en krijgt ook ieder jaar Kerkbalans onder ogen.

Word nu lid!

Nieuws