Wonderen


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van  maart is Het mooiste wonder!

Wonderen

‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’. ‘Het zal een wonder zijn als dat goed gaat’.
Het woord ‘wonder’ gebruiken we dagelijks in uiteenlopende betekenissen. Meestal bedoelen we daarmee onze verwondering uit te spreken.
In de bijbel worden veel wonderen beschreven. Dan gaat het om de manifestatie van bijzondere krachten met een goddelijke oorsprong.
Er zijn daarnaast door mensen gemaakte bouwwerken die we verbazingwekkend vinden en met het woord wereldwonder omschrijven.
De oudste bekende lijst van 7 wereldwonderen dateert van rond 150 voor Christus. Van die lijst is alleen nog de pyramide van Cheops intact. Op latere lijsten treffen we bijvoorbeeld de Taj Mahal in India aan. Ik heb het voorrecht gehad beide bezocht te mogen hebben.
Voor deze wonderen moet je op reis!

Boeiend vind ik ook andere dingen in het leven waar je  eveneens het woord ‘wonder’ voor mag gebruiken. Wonderen met een bijzonder, misschien ook geheimzinnig of mysterieus karakter. Daar hoeft geen lijst van opgesteld te worden. Het gaat niet om wonderen die door mensenhand bedacht en gemaakt zijn. Het gaat niet om wonderen waarvoor je ver weg moet reizen om ze te zien. Het gaat om de wonderen van de schepping. Of je daar Gods hand in wilt zien of niet is niet bepalend.

Als je geraakt wordt door de geboorte van een kind, door de schoonheid van de natuur, de kleuren van een bloem of de warmte van je huisdier geeft dat altijd een bijzonder gevoel of je gelovig bent of niet. Het zijn wonderlijke ervaringen  die hun oorsprong hebben in de schepping en de scheppingskracht.
Deze wonderen zijn geen vergankelijke bouwwerken/wereldwonderen, maar zijn eigenlijk bewegende wonderen. De schepping gaat steeds maar door om wonderen te scheppen. De schepping zal nooit als een bouwwerk voltooid zijn. Je kunt dat met al je zintuigen waarnemen.
Voor deze wonderen hoef je niet op reis; de wonderen komen naar je toe. Je mag ze ontvangen.

Heel anders van aard maar ook fascinerend vind ik  gevoelsuitingen door de menselijke geest. Een liefdevol gedicht, tere klanken of een  gevoelige schildering zijn – vind ik – ook wonderen die door de scheppingskracht in de wereld worden voortgebracht.  Wonderen van de menselijke geest.
Niet tastbaar, niet te bezoeken maar wel om van te genieten.

De komst van Jezus op aarde bracht een geestelijke revolutie te weeg. In een korte periode op aarde verschafte Hij ons inzicht in de geestelijke waarheid. Hij maakte  ons vertrouwd met het onbekende, de bron van ons bestaan of God. Hij liet in Zijn woorden en handelen zien wat naastenliefde inhoudt. Na 2000 jaar zijn Zijn woorden nog even actueel als toen. Je kunt ze in stilte horen wanneer ze als een echo in je innerlijk klinken.
Het is een geestelijk wonder – een wonder van de Heilige Geest –  dat nooit vergaat en zich steeds weer in verschillende hoedanigheid manifesteert .
Voor dit wonder hoef je niet op reis te gaan of om je heen te kijken.
Het is een reis naar binnen in jezelf, een reis van bewustwording,  een reis van ongekende en onvergankelijke waarde.

Als je innerlijke stilte vol is van de liefde die Jezus ons bracht, ben je zelf in bezit van het mooiste wonder dat ooit op deze wereld kwam.

Als muziek bij deze bespiegeling een lied van Sytze de Vries;
‘Woon in mijn dromen, in al wat ik ben ‘
https://www.youtube.com/watch?v=CiOLNBfkYEc

Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws