Verborgen rijkdom


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van oktober is ‘Schat zoeken’.

Verborgen rijkdom

Het wordt veel gedaan, met een metaaldetector de grond afspeuren naar iets waardevols dat verborgen ligt, misschien wel een schat. Het gaat dan om rijkdom die voor het oog verborgen is.
Je hebt geluk als je iets vindt. De kans is niet groot omdat verborgen schatten zeldzaam zijn.

Is hier een schat verborgen?


In een van zijn vele gelijkenissen stelt Jezus: 'Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte. (Matthéus 13:44)

Het gaat hier om een ander soort rijkdom. Rijkdom die voor het oog verborgen is, de rijkdom die binnen onszelf aanwezig is. Dat is de rijkdom en steun van Gods nabijheid in jezelf.

De schat waar Jezus over spreekt ligt binnen ieders bereik.
Dat is geen vergankelijke schat van tijdelijke waarde, maar een blijvende schat in je hart.
Het is een schat die verbonden is met onszelf en in ons aanwezig is vanaf onze geboorte.
Je hoeft deze rijkdom niet te zoeken. De rijkdom hoort bij je omdat je een kind van de schepping bent, een kind van goddelijke oorsprong.

Sela zingt over verborgen rijkdom onder meer met de woorden:
'Het lag begraven in de diepte/verborgen rijkdom in de grond
Een schat van ongekende waarde/voor degene die hem vond'

Jezus bracht de verborgen rijkdom aan het licht. Hij bracht inzicht en vertrouwen. Het onbekende werd door hem hoorbaar en invoelbaar gemaakt. Hij onthulde onvoorwaardelijke liefde voor ons. Als je ogen en gedachten bezig zijn met de uiterlijke dingen van alledag kun je de essentie van je bestaan missen. Dat geldt ook voor Gods nabijheid. Mis deze verborgen rijkdom en steun niet. Voor dat geluk hoef je niet buiten in het veld te zoeken. Daarvoor heb je geen metaaldetector nodig.
De woorden van Jezus geven je een ‘gevoeligheidsdetector’. Hij laat je de bron van ons bestaan ontdekken.
Jezus brengt iets uit een andere wereld dat alleen maar door vertrouwen is aan te voelen of te begrijpen. Hij laat ons kennis maken met een andere rijkdom. Hij leidt je niet naar iets buiten jezelf, maar naar jezelf. Er wordt een poort geopend naar Gods nabijheid. Het hart is de poort naar God. Met vallen en opstaan moet je zelf door de poort heen.
Door de poort schijnt een liefdevol licht; een licht waarin je je niet kunt verschuilen. In dat licht aanvaardt en accepteert Jezus je onvoorwaardelijk, hoe je ook bent. Je bent een waardevol mens. Door Zijn vertrouwen in jou mag je ook in jezelf vertrouwen hebben. Dat te accepteren is niet altijd makkelijk.

Ieder mens is zelf een kostbare en waardevolle schat in de schepping.
Ook u, ook jij, ook ik!


Als muziek bij deze bespiegeling het lied van Sela ‘Verborgen rijkdom’
https://www.youtube.com/watch?v=rkz3gzrb_Ek 

en het bijzondere geluid van Elly en Rikkert in ‘Hij is Koning’
https://www.youtube.com/watch?v=mShSi32EduY  


De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl


Ad Heide

Nieuws