Vakantie


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van september is Vakantie.

Echo's uit de tijd van Mozes

Jaren geleden waren mijn vrouw en ik in Egypte. We bezochten de grote pyramide van Cheops, één van de wereldwonderen. Deze pyramide is gebouwd rond 2500 voor Christus. Het was voor ons mogelijk via een lange gang gehurkt naar de koningskamer te lopen tot diep in de pyramide.

In de koningskamer zijn in 1976 door Paul Horn opnames gemaakt, met dwarsfluit en vocaal. Deze opnames heb ik altijd fascinerend gevonden omdat zij -voor mij althans- een directe lijn hebben naar het verre verleden dat in de bijbel zo'n prominente rol plaats heeft.

Volgens de geschiedschrijvers  was het Joodse volk en Mozes  wat later in Egypte. Hoe dan ook, zij waren daar lang geleden en hebben waarschijnlijk aan andere  pyramides gewerkt.

Pyramide van Cheops (foto: www.dewereldwonderen.nl)

Daar rondlopen is echt bijzonder. Kijkend naar de pyramides kun je als het ware de zwoegende mensen/slaven in de bloedhete zon aan het werk zien. En voelend aan de stenen besef je de zweetdruppels die daarop gevallen zijn en de pijn die daar geleden is.

Luisterend  naar de echo’s in de pyramide ervaar je de emoties van de mensen uit de verleden tijd van heel nabij. Zij hebben dezelfde echo gehoord, als ik  nu. Mensen waren het zoals jij en ik met dezelfde hoop, verwachting, onzekerheid, angsten en een verlangen naar een rechtvaardiger wereld voor henzelf en hun kinderen.

Er is  in wezen niets veranderd in de duizenden jaren daarna. Oorlog, geweld, onderdrukking steeds komt het weer terug. Leert de mensheid dan niet? Natuurlijk wel, maar we vergeten ook heel snel. Na de  eerste wereldoorlog riep iedereen, dat nooit weer. Slechts twintig jaar later brak de al even verschrikkelijke tweede wereldoorlog uit. Onvoorstelbaar voor de huidige generaties in Nederland. Het geweld steekt altijd weer zijn kop op; kijk maar naar elders in de wereld.

Gelukkig verleren we niet  steeds  opnieuw te hopen op een betere toekomst als het tegen zit.

Zodra er rampen  of oorlogen zijn ervaren we  direct behoefte aan steun. Fijn dat die steun altijd  beschikbaar is. Jezus liet ons  op veel manieren zien om vertrouwen te hebben in de kracht van de schepping of het goddelijke.  Die kracht is altijd beschikbaar, ook al besef je dat vaak pas in moeilijke tijden.

Het steeds weer terug keren van geweld mag ons niet verhinderen  om dagelijks het mooie van de schepping te waarderen. Als je blijft hangen in het verleden en je steeds zorgen maakt over  de toekomst, dan leef je niet in het heden. Het heden wordt je ook gegeven, probeer daar van te genieten.

In Mattheus 6:34 zegt Jezus het heel direct: “Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag heeft zijn eigen last”

Deze  boodschap van optimisme en realisme, maar ook van liefde, is  van blijvende waarde.

De mensheid zal daar -denk ik- nog heel lang behoefte aan hebben.

Voor het Joodse volk is het ten tijde van Mozes  uiteindelijke ook goed gekomen, maar ook niet voor altijd.

Jezus is wel blijvend. Dat te mogen weten geeft rust!

Ad Heide

Bij deze bespiegeling  verwijs ik naar  de genoemde opnames in de koningskamer van de pyramide van Cheops

-----------------------------------------------

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan het thema Vakantie. Dat mag van alles zijn:  een verhaal over een plaats met een bijzondere betekenis, een mooie ervaring of ontmoeting, een foto met wat tekst, een link naar muziek al of niet van het land van vakantie.  Kortom alle bijdragen zijn welkom.

Vermeld ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.

Nieuws