Totdat het pijn doet!


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van januari is Delen.

Totdat het pijn doet!

Moeder Teresa was een wereldwijd bekende katholieke zuster die werkte onder de allerarmsten in Calcutta in India. In 1979 ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede. Zij had veel bewonderaars die ook geld wilden overmaken. Eén van hen vroeg haar eens: 'Hoeveel moet ik geven?

Haar antwoord was duidelijk: 'Totdat het pijn doet'.

Moeder Teresa (ex Facebook)

In een heel ander verband zegt Jezus over het gehecht zijn aan materiële dingen tegen een rijke jongeling: 'Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg mij' (Lucas 18:22). Het komt erop neer dat geld of materiële dingen  niet werkelijk van waarde zijn voor je leven. Je blijft arm en de essentie van je bestaan gaat aan je voorbij.
Wat moeten we met deze uitspraken in ons dagelijks doen en laten, wanneer er weer een liefdadigheidsactie is of de actie Kerkbalans  in het verschiet komt? Hoeveel moet ik of wil ik deze keer geven? Doet het echt pijn? Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik ver van de pijngrens zit.

Maar er bestaat ook een vorm van geven, waar je rijker van wordt!
Wij hebben een grote rijkdom in ons en het kost niets om daarvan uit te delen.
Is de grootste armoede of onzichtbare pijn van mensen in ons welvarende land niet de eenzaamheid of het gevoel niet meer mee te tellen of niet meer van waarde te zijn of je niet meer geliefd te voelen? Je zou zelf niet in zo'n duistere en uitzichtloze situatie willen verkeren. Geen kind geeft op de vraag 'Wat wil je later worden?'.......als antwoord......'eenzaam'.

Lied 598 uit het Liedboek heeft als prachtige tekst :'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft'. Minutenlang wordt deze regel indrukwekkend herhaald. Hier in een mooie uitvoering  door Taizé  'Within our darkest night you kindle a fire that never dies away' https://www.youtube.com/watch?v=EqQsZK57OX8 of als een  ingetogen  Nederlandse versie, uitgevoerd in een kerk in Zwolle met een intocht daarbij. https://www.youtube.com/watch?v=5_vhjvlVWWE

Misschien kunnen we elkaar  een beetje  ondersteunen als het duister is.
Is de belangrijkste boodschap van Jezus  niet de oproep om je naasten lief te hebben als jezelf. Je kunt dat doen met geld en vaak kan dat ook vanuit de bevoorrechte positie dat je meer bezit dan je nodig hebt. Maar als je echt wat wilt geven, denk daarnaast dan ook aan tijd en liefdevolle aandacht voor mensen die dat echt nodig hebben. Je kunt zoveel voor anderen betekenen.
Is de dankbare glimlach niet een groot geschenk dat je terug krijgt en dat je voedt en rijker maakt?
Natuurlijk komt het niet altijd goed uit of je hebt er eigenlijk geen zin in. Of  je vindt je naaste eigenlijk niet zo aardig. Het vereist ook wel moed om je liefdevol op te stellen.
Liefde is delen en weggeven, niet alleen wat je bezit maar ook wat je bent.
Het mooie en bijzondere van naastenliefde is dat hoe meer je geeft, hoe meer je ervoor terug krijgt en hoe rijker je er door wordt.

Naastenliefde en liefdevol handelen  wordt doorgegeven en verspreidt zich. Naastenliefde is de sleutel tot het oplossen van armoede en tot het bereiken van een wereld waarin mensen in alle opzichten gelijkwaardig zijn aan elkaar en eerlijk met elkaar delen.
De woorden van Jezus over naastenliefde hebben een universele waarde voor gelovigen en niet-gelovigen, dus voor de hele mensheid.

Ad Heide

----------------

Een reactie...

Ook ik moet toegeven dat bij het delen, in materiële zin, de pijngrens meestal niet bereikt wordt. En als je mensen aardig vind is het niet moeilijk om liefde te betonen, dit raakt ook niet de pijngrens. Liefde betonen aan mensen die zelf liefdeloze streken uithalen, is liefde die die de pijngrens raakt. Zo heeft God het in mijn ogen òòk bedoeld. Blijft een dilemma om niet te geven, aan mensen die in armoede leven,tot het pijn doet.
Wim Hakkert

-----

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeld ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws