Terugblik Passion


Een verslag van de Laornse Passion in de vorm van een beeldverhaal kunt u lezen in Kerkklanken van mei 2015.

Hieronder kunt u een terugblik van Ad Heide lezen.

Persoonlijke terugblik op de Laornse Passion

Toen Jezus 2000 jaar geleden als bijzonder mens op aarde kwam brak er een kentering in het denken aan. Hij sprak met nieuwe woorden over de individuele verantwoordelijk van mensen op het gebied van goed en kwaad. Maar vooral ook sprak hij over de liefde en naastenliefde als noodzaak voor en motor van ons leven, zoals liefde boven wetten stellen. Hij deed dat op een manier die moeilijk te evenaren is. Zijn waarachtigheid hield hij vol tot het uiterste. Hij gaf de mensheid een voorbeeld.

Was er een onschuldiger mens? Ken je een nederiger mens dan Jezus? Ken je een machtelozer mens dan Jezus aan het kruis? Ook aan het kruis liet hij zijn liefde blijken. Zijn fysieke leven werd op een gruwelijke wijze beëindigd. Maar:

Zijn liefde werd niet gekruisigd.
Liefde kan niet worden vernietigd.
Liefde heeft een goddelijke oorsprong.
Liefde is eeuwig.
Liefde schept liefde.

De mensen snakten in die tijd 2000 jaar geleden naar zijn inzichten. Jezus sprak zijn woorden niet langer dan 3 jaar. Het is dan ook ongekend in de geschiedenis dat binnen een beperkt aantal jaren duizenden, miljoenen mensen zich tot het christendom wenden. De gruwelijke vervolging van christenen door de Romeinen kon daar niets aan af doen. De woorden en liefde van Jezus konden en zullen niet worden vernietigd. Zij werden steeds opnieuw doorgegeven.

De boodschap van hoop en van liefde zal actueel blijven en elke handeling die daaraan vorm geeft, heeft een veel langere waarde dan alleen voor dat moment. Dat geldt naar mijn overtuiging zeker ook voor onze Laornse Passion.

Ik vond het iets moois en een voorrecht om aan het overdragen van de boodschap van waarachtigheid, van hoop en van liefde hier in Laorne een bijdrage hebben mogen leveren.

Ad Heide

Nieuws