Stof en Liefde


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van mei is Wederkeren!

Stof en Liefde

Heel bekend zijn de woorden uit het Oude Testament (Genesis 3:19): “... want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren..”. Deze woorden worden vaak gebruikt bij begrafenissen en crematies. Het stoffelijk lichaam keert terug naar de aarde waaruit het voortkwam. Deze woorden wijzen zowel op de oorsprong van het leven uit de natuur, als op de vergankelijkheid van het stoffelijke leven.
Er is een kringloop van materie (of stof), waaruit nieuw leven kan ontstaan.
Hierover denkend besef ik ook de kringloop van water; de mens bestaat immers voor een groot deel uit water. Bij elke ademtocht die wij uitademen gaat waterdamp de lucht in. Kijkend naar de wolken realiseer ik me de herkomst van alle waterdruppels daarin. Die zijn dus voor een klein deel afkomstig van mensen van nu en ook van mensen uit het verleden. In de wolken is ook wat water aanwezig dat weer in het menselijk lichaam terecht kan komen.
Als ik vol verwondering kijk naar de schepping voel ik me daarin klein en nietig. Maar het ontroert mij ook omdat ik daar een onderdeel van uit maak. In elke wolk zit water vanuit de hele schepping. Iets van al wat is behoort bij mij en ik behoor bij al wat is.
Het geeft een bijzonder gevoel zo de grootsheid van de schepping te ervaren.

De mens is meer dan stof en water.

Lang geleden schreef Salomo daar al over in Prediker 12:7 : “...en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft...”.
Het stoffelijke lichaam wordt uit de mens geboren en gaat in fysieke zin dood.
Het innerlijke-zelf wordt geboren uit de heilige geest of het goddelijke en is daarom eeuwig.
Wij (ik) zullen dat nooit kunnen begrijpen en dat hoeft voor mij ook niet. Ik heb vertrouwen in de bron of oorsprong van mijn bestaan. Daarvoor zijn woorden niet nodig.

Wij zijn gevormd uit stof van deze aarde en geest van eeuwige waarde.

Als geliefden van ons het aardse bestaan vaarwel moeten zeggen en een begrafenis of crematie plaatsvindt denk ik ook aan andere woorden dan ...want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren…

Dan komen bij mij woorden naar voren die gaan over de oorsprong van onze geest, zoals:

...uit de liefdevolle stilte zijt gij gekomen en tot de liefdevolle stilte zult gij wederkeren...

en het meest steunend kom ik voor mijzelf uit op de al omvattende woorden:

...uit de goddelijke liefde zijt gij gekomen en tot de goddelijke liefde zult gij wederkeren…


Als muziek bij deze bespiegeling “In pace in idipsum”... “In vrede zal ik heengaan”

https://www.youtube.com/watch?v=RXYhvAs216k 

Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws