Stilte is een groot geschenk!


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van februari is Stilte.

Stilte is een groot geschenk

Het woord stilte vind ik een bijzonder woord. Als je stilte uitspreekt is het buiten je niet stil meer. Als het je woord leest is het binnenin je niet stil meer.
Zou het ooit voor  de schepping wel eens stil geweest zijn?
Is de oerknal het eerste geluid?
Ontstond het geluid bij de schepping volgens Genesis, het geluid van de wateren, het geluid van de wind door de gewassen? Werd toen de stilte voor altijd doorbroken?

Stilte heeft mensen altijd gefascineerd en soms ook beangstigd.
In het christelijke geloof heeft stilte een belangrijke plaats. Tijdens onze kerkdienst op zondag zijn er twee momenten van stilte. Stilte als moment van bezinning en van stil gebed.
In het juni nummer van Kerkklanken 2015 wordt een citaat aangehaald van Guillaume van der Graft “De stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken”.
Kloosters bieden retraites in stilte aan. Er zijn boeiende verhalen van mensen met bijna-dood-ervaringen, die volmaakte innerlijke rust, harmonie en stilte ondervonden. Het belang van hun eigen ik speelde geen rol meer. In de Mattheus Passion  wordt gezongen: “Maak u rein en stil van binnen. O mijn hart laat Jezus binnen”.

Stilte speelt op allerlei wijzen  een belangrijke rol in ons leven. Er wordt veel over gezongen.
Kithara zingt op een eenvoudige en intieme wijze “In de stilte zegt U mij: mijn lieve kind Ik ben dichtbij” https://www.youtube.com/watch?v=gKaqA4OLy-g
Stef Bos omschrijft zijn gevoel over de stilte met de woorden “Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort” in het krachtige  lied Stilte: https://www.youtube.com/watch?v=vHfrgwqkEMs
Maar ook instrumentaal wordt stilte vertolkt, bijvoorbeeld door Deuter op tere wijze in:   “Language of silence” https://www.youtube.com/watch?v=wo6GjJ_RN2k 

In de bijbel komt  het belang van stilte op veel plaatsen naar voren.
In de evangeliën wordt verteld dat Jezus geregeld de stilte zoekt om te bidden en om de liefde en de steun van God te ervaren om zijn moeilijke taak te kunnen volbrengen. 

De stilte van de woestijn

Als je wat dieper bij jezelf naar binnen gaat, lukt het soms om gedachten over alledaagse dingen achter je te laten. De gedachten uit het verleden, de zorgen over de toekomst  belemmeren meestal een diepe bewustwording van de oneindigheid. Die openbaart zich in je innerlijke stilte. Je komt in een onbekende, andere  wereld terecht. Tijd bestaat er niet meer,  diep van binnen is tijdloosheid.  Het is een wereld van rust. In de diepe stilte besef je iets van je oorsprong, maar dat zal altijd in nevelen gehuld blijven, zolang je leeft.
Velen hebben over de innerlijke stilte geschreven, vaak vanuit persoonlijke ervaringen. Ik vind het boeiend om daarover te lezen. Ook  de eerder genoemde woorden van Guillaume van der Graft zijn heel treffend “God en de mens raken elkaar in stilte”. Ik denk overigens dat God en de mens elkaar altijd raken, ook in herrie en chaos. Alleen in de diepe innerlijke stilte is het gemakkelijker het Goddelijke te beseffen. Je kunt het Goddelijke zelf niet bereiken, maar het bereikt jou wanneer je je open kunt stellen, wanneer je  vol vertrouwen bent, wanneer je een diepe dankbaarheid voelt dat je een onderdeel van Zijn schepping bent.

Wanneer  Jezus zegt “Volg Mij” spreekt hij  -denk  ik- ook over het loslaten van uiterlijke wereldse zaken zoals macht, aanzien, geld en hebzucht, om  ons meer te richten op de geestelijke dingen die in  onze diepe innerlijke stilte beschikbaar zijn. 

Stilte is een groot geschenk!

Ad Heide

----------------

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeld ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.ml
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws